4 januari 2016

Vrouwenochtend

De vrouwenochtend wordt gehouden in het W&D gebouw op zaterdagochtend en is één keer per maand, meestal de laatste zaterdag van de maand. Met vrouwen van binnen en buiten de gemeente van Woord & Daad komen we samen om elkaar te bemoedigen en ons te verdiepen in Gods woord. Een fijne gelegenheid om God en elkaar beter te leren kennen.

Het programma van de ochtend:

De zaal is open om 9.45 uur, waar u wordt ontvangen met een kopje koffie/thee. Elke keer is er een spreekster en een gevarieerd scala aan onderwerpen komen aan de orde.
De aanvang is om 10.00 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden er staat wel een potje voor vrijwillige bijdragen.

De data waarop de vrouwenochtenden zijn staan in de W&D nieuwsbrief en op de agenda van deze site.

Voor meer vragen kunt u terecht bij Beppie Luhukay