4 januari 2016

Visie / Missie

De Gemeente

Volle Evangelie Gemeente Woord & Daad is de officiële naam voor het kerkgenootschap. Het is gevestigd aan de Deventerstraat 85, 8171 AC te Vaassen.
De inhoud van de Bijbel is de basis voor het functioneren van de gemeente en de leden. De gemeente is bij de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten, de VPE, aangesloten en onderschrijft de Geloofsbasis daarvan.

Onze visie is kort samengevat:

Woord & Daad is een multiculturele gemeente, waar de liefde voor God zichtbaar wordt door middel van lofprijs en aanbidding en de liefde voor elkaar door warmte en betrokkenheid. Een plaats waar mensen Jezus leren kennen, herstel vinden, toegerust en ingezet worden om Gods koninkrijk te verkondigen en uit te reiken naar mensen in deze wereld.

Onze missie is kort samengevat:

Vanuit liefde voor God de mensen tot Jezus leiden en ze toerusten voor een bediening in de gemeente en de samenleving, om zo Gods naam groot te maken.
(Matt. 22:37-39 en Matt. 28:19-20)

Onze pijlers:

Woord en Daad bouwt mensen en daarmee de gemeente op vanuit vijf Bijbelse pijlers onder te verdelen in het grote gebod en de grote opdracht.
Het Grote Gebod:
1.Aanbidding: Matt. 22:37-40; Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand.
2.Dienstbaarheid: Heb uw naaste lief als u zelf.
3.Evangelisatie: * Matt. 28:19-20; Ga heen en maak al de volken tot mijn discipelen.
4.Gemeenschap: doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
5.Discipelschap: leer hen zich te houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.

* De Grote Opdracht:

Wij geloven dat God de gemeente, het lichaam van Jezus Christus, de opdracht heeft gegeven om het evangelie van het Koninkrijk te verkondigen. Zoals Jezus in het evangelie van Matteüs 28 vers 19 zei: God heeft Mij alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Trek er op uit en maak alle volken tot mijn leerlingen en doop ze in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hun alles onderhouden wat Ik jullie heb opgedragen. En, luister goed: Ik ben altijd bij jullie, tot aan de voleinding der wereld.