4 januari 2016

Oudsten

Andreas Leha, oudste- voorganger

Woord en Daad is ontstaan in 1972 uit een opwekking onder de Zuid-Molukse jongelui in Vaassen. Ik kwam in die tijd op 18-jarige leeftijd tot bekering in een bar in Apeldoorn. De verandering in mijn leven was direct merkbaar. Het was een enerverende en bruisende tijd waarin God mensen radicaal veranderde. Één van de aantrekkelijkste factoren in het evangelie is dat je aan de ene kant jezelf mag zijn en aan de andere kant je bestemming mag vinden in Jezus. De Here Jezus is niet één of andere fictie, maar werkelijkheid geworden in mijn leven. Gaandeweg leerde ik in de gemeente om dienstbaar te zijn op allerlei gebieden: bijbelstudie meemaken, stoelen sjouwen voor de dienst, het meedoen aan straatevangelisatie tot celgroepleider en van secretaris van het zakelijk bestuur tot 2e voorganger. In 1997 droeg Jan Bruins, de eerste voorganger, het voorgangerschap aan mij over en in 2000 werden mijn vrouw Marijke en ik samen ingezegend als voorgangersechtpaar.

Tel.: Woord & Daad 0578-575277
Spreekuur woensdagmorgen van 9.00 – 12.00 uur in het W&D gebouw
Tel. Prive: 0578-571005
E-mail: andreasleha@woordendaad.net

Andreas & Marijke Leha
Tel.: 0578-571005
E-mail: marijkeleha@woordendaad.net

Junus & Beppie Luhukay

Ad & Karin Scheurwater