4 januari 2016

Nieuws

Goede Vrijdag 19 april

Aanstaande vrijdag, Goede Vrijdag, wordt om 20.00 uur een dienst gehouden in Woord en Daad met daarin de viering van het Heilig Avondmaal. Van harte welkom!


Pasen 21 april

Op zondag 21 april, Eerste Paasdag, vieren we de opstanding van Jezus met een gezinsdienst om 10.00 uur voor jong en oud. Allemaal van harte welkom!


Ouderenmiddag 29 april

Op maandagmiddag 29 april om 14.30 wordt een ouderenmiddag gehouden in Woord en Daad voor iedereen die jong is van hart. Het is altijd een gezellig samenzijn met een lied en een korte inleiding, daarna diverse leuke spellen en verhalen van de deelnemers zelf – onder het genot van koffie en thee. Kom en neem anderen mee!


Laatste update werkgroep Woord en Daad

Vorig jaar is een werkgroep samengesteld die de leiding van de gemeente ondersteunt bij het doorvoeren van vernieuwingen binnen Woord en Daad. Hierbij de voorlopig laatste update.

De werkgroep is biddend aan de slag gegaan om duidelijk te krijgen welke richting Woord en Daad uit moet gaan in de toekomst en heeft vervolgens halverwege vorig jaar een nieuw geformuleerde visie en missie aan de gemeente gepresenteerd:

Visie

Hart voor God, hart voor mensen

Missie

Woord en Daad stelt zich tot doel om vanuit een hart voor God mensen te laten thuiskomen, ze toe te rusten in hun geloof en tot hun bestemming te laten komen, gegrond op het Grote Gebod in Mattheus 22:37-39 en de Grote Opdracht in Mattheus 28:19-20.

Vervolgens zijn de werkgroepleden in gesprek gegaan met de sectorhoofden en -leden om te praten over bijvoorbeeld hun dromen en verwachtingen in het licht van de voorgestelde visie en missie. Naar aanleiding van deze rondetafelgesprekken heeft de werkgroep de missie uitgewerkt in een strategie, die onlangs door de oudsten is goedgekeurd.

De oudsten hebben toegezegd nu binnen twee maanden met een definitief plan te komen voor de uitvoering van de vernieuwingen binnen Woord en Daad. De taak van de werkgroep zit er daarom nu op. Afgelopen zondag zijn de leden tijdens de dienst bedankt voor hun inzet.

Bidt u mee voor het vernieuwingsproces binnen Woord en Daad en wijsheid voor de oudsten hierin?


Nieuwsbrief Ad en Karin Scheurwater

Klik hier voor de nieuwsbrief.


Studieavond met Willem Glashouwer op 16 april

Op donderdag 16 april wordt in Vaassen de tweede studieavond in een serie van twee gehouden met ds. Willem J.J. Glashouwer, president van Christenen voor Israël Internationaal. Het onderwerp waarover hij spreekt is: De XII artikelen en Israel. De bijeenkomst vindt plaats in de Rank, Torenstraat 15 in Vaassen. De aanvang is om 19.30 uur en de toegang is gratis.


Gezinsdienst Pasen op 21 april

Bent u benieuwd wat het geheim van Pasen is? Kom dan op zondagochtend 21 april naar de gezinsdienst van Woord en Daad! Aan de hand van onder meer een persconferentie en quiz wordt het verhaal rondom Jezus’ kruisiging en opstanding verteld. Na afloop is er koffie of thee met wat lekkers. Allemaal van harte welkom!


Livestream

De diensten van Woord en Daad zijn live te volgen via www.woordendaad.net. Alleen het podium wordt in beeld gebracht. De stream wordt na de dienst offline gehaald. Als je de dienst later wilt terugkijken, stuur dan even een mailtje naar livestream@woordendaad.net om een beveiligde link te ontvangen. Ook oudere diensten zijn op te vragen.


Vacatures

Geluidsteam
Heb je affiniteit met muziek en een goed gehoor? Kom dan het geluidsteam versterken! We zijn dringend op zoek naar mensen die zich voor dit belangrijke werk tijdens de diensten willen inzetten.

Beamerteam
Ben je meer visueel ingesteld en zou je je steentje willen bijdragen tijdens de dienst? We zijn ook op zoek naar nieuwe mensen die de beamer willen bedienen.

Wil je meer weten over een van de vacatures? Mail dan naar secretariaat@woordendaad.net


Ideeënbus

We hebben het nodig als gemeente om elkaar aan te vullen en het lichaam compleet te laten zijn zoals God dat heeft bedoeld. Hebt u een mooi idee voor de gemeente? Of wilt u uw gaven en talenten inzetten binnen Woord en Daad, maar weet u niet hoe? Stuur dan een berichtje naar secretariaat@woordendaad.net


Zieken

We willen graag de volgende zieken onder uw aandacht brengen:

Eli Haumahu (revaliderend)

Jane Buning
Het Grotenhuis, woning 25, Binnenweg 2, 7391 GP Twello

Wordt een van de gemeenteleden gemist of is iemand ziek, wilt u dat dan doorgeven
zodat niemand over het hoofd wordt gezien? Hebt u een adres nodig om een kaartje te sturen? Neem even contact op met het pastoraat via pastoraat@woordendaad.net


Giften

Woord en Daad is financieel afhankelijk van giften. We hebben elkaar nodig om onze gemeente te dragen. Als wij gehoorzaam zijn en doen wat we mogen doen, dan zal Gods zegen het zeker bevestigen.

Draagt u ook uw steentje bij? Dat kan door geld in de collectezak te stoppen tijdens de dienst, of uw gift over te maken naar het IBAN nummer bij de Rabobank: NL64RABO0364412577 t.n.v. Volle Evangelie Gemeente Woord en Daad in Vaassen.

Geeft u het liefst tijdens de collecte, maar hebt u geen contact geld op zak? Vraag dan Hein van Asselt naar collectebonnen. Of maak nog tijdens de collecte een bedrag over via uw telebankieren-app.

Woord en Daad heeft een ANBI status; giften aan de gemeente zijn daarom belasting aftrekbaar. Neem voor vragen over bijvoorbeeld legaten of periodieke giften contact op met het zakelijk bestuur: zakelijkbestuur@woordendaad.net

Spreuken 3: 9 en 10: Eer de Heer met al je rijkdom, met het beste van de oogst. Graan zal je voorraadschuren vullen, je kuipen lopen over van wijn.