4 januari 2016

Nieuws

GEEN SAMENKOMSTEN EN ACTIVITEITEN

Op basis van de adviezen van het RIVM hebben wij besloten om de komende weken 
iedere zondag vanaf 10:00 een online dienst via livestream aan te bieden.


Try-out dienst

Beste Gemeenteleden,

Zoals sommige van jullie zullen weten hebben wij afgelopen zondag met een klein aantal personen een try-out dienst gehad. De komende weken zullen wij de diensten vooralsnog online d.m.v. de livestream voortzetten.

Wij hopen dan ook vanaf september weer op een verantwoorde manier samen te kunnen komen. Over hoe wij hier als gemeente vorm aan zullen geven zal t.z.t. nader bericht volgen.


Zieken

We willen graag de volgende zieken onder uw aandacht brengen:

Bertus Moes Haalstede 22, 8171 JM Vaassen
Chris Pelamonia  
Giovanni Taribuka  
Eli Haumahu (revaliderend) van Riebeeckstraat 77, 8172 GT Vaassen
Jane Buning Het Grotenhuis, woning 25, Binnenweg 2, 7391 GP Twello

Wordt een van de gemeenteleden gemist of is iemand ziek, wilt u dat dan doorgeven zodat niemand over het hoofd wordt gezien? Hebt u een adres nodig om een kaartje te sturen? Neem even contact op met het pastoraat via zorgenherstel@woordendaad.net


Giften

Woord en Daad is financieel afhankelijk van giften. We hebben elkaar nodig om onze gemeente te dragen. Als wij gehoorzaam zijn en doen wat we mogen doen, dan zal Gods zegen het zeker bevestigen.

Draagt u ook uw steentje bij? Dat kan door geld in de collectezak te stoppen tijdens de dienst, of uw gift over te maken naar het IBAN nummer bij de Rabobank: NL64RABO0364412577 t.n.v. Volle Evangelie Gemeente Woord en Daad in Vaassen.

Geeft u het liefst tijdens de collecte, maar hebt u geen contact geld op zak? Vraag dan Hein van Asselt naar collectebonnen. Of maak nog tijdens de collecte een bedrag over via uw telebankieren-app.

Woord en Daad heeft een ANBI status; giften aan de gemeente zijn daarom belasting aftrekbaar. Neem voor vragen over bijvoorbeeld legaten of periodieke giften contact op met het zakelijk bestuur: zakelijkbestuur@woordendaad.net

Spreuken 3: 9 en 10: Eer de Heer met al je rijkdom, met het beste van de oogst. Graan zal je voorraadschuren vullen, je kuipen lopen over van wijn.