4 januari 2016

Nieuws

Onze diensten zijn weer begonnen!

De diensten zullen weer deels te bezoeken zijn voor gemeenteleden. Wel zal het anders zijn dan dat u dit normaal gesproken bent gewend. Daarnaast kunt u ook de diensten via de livestream blijven volgen.

Om de diensten te kunnen bezoeken behoort u een plek te reserveren. Dit kunt u in het vervolg doen via:

WWW.WOORDENDAAD.NET/RESERVEREN

  • U kunt alleen een plek reserveren voor uw eigen huishouden.
  • Blijf thuis bij gezondheidsklachten.
  • Tijdens de diensten zullen wij tot nader bericht niet zingen.
  • De koffiebar zal gesloten blijven.

Wij willen u vragen de geldende richtlijnen en eventuele instructies van onze medewerkers te volgen.


Zieken

We willen graag de volgende zieken onder uw aandacht brengen:

Bertus Moes Haalstede 22, 8171 JM Vaassen
Chris Pelamonia  
Giovanni Taribuka  
Eli Haumahu (revaliderend) van Riebeeckstraat 77, 8172 GT Vaassen
Jane Buning Het Grotenhuis, woning 25, Binnenweg 2, 7391 GP Twello

Wordt een van de gemeenteleden gemist of is iemand ziek, wilt u dat dan doorgeven zodat niemand over het hoofd wordt gezien? Hebt u een adres nodig om een kaartje te sturen? Neem even contact op met het pastoraat via zorgenherstel@woordendaad.net


Giften

Woord en Daad is financieel afhankelijk van giften. We hebben elkaar nodig om onze gemeente te dragen. Als wij gehoorzaam zijn en doen wat we mogen doen, dan zal Gods zegen het zeker bevestigen.

Draagt u ook uw steentje bij? Dat kan door geld in de collectezak te stoppen tijdens de dienst, of uw gift over te maken naar het IBAN nummer bij de Rabobank: NL64RABO0364412577 t.n.v. Volle Evangelie Gemeente Woord en Daad in Vaassen.

Geeft u het liefst tijdens de collecte, maar hebt u geen contact geld op zak? Vraag dan Hein van Asselt naar collectebonnen. Of maak nog tijdens de collecte een bedrag over via uw telebankieren-app.

Woord en Daad heeft een ANBI status; giften aan de gemeente zijn daarom belasting aftrekbaar. Neem voor vragen over bijvoorbeeld legaten of periodieke giften contact op met het zakelijk bestuur: zakelijkbestuur@woordendaad.net

Spreuken 3: 9 en 10: Eer de Heer met al je rijkdom, met het beste van de oogst. Graan zal je voorraadschuren vullen, je kuipen lopen over van wijn.