4 januari 2016

Nieuws

Ledenvergadering op 26 november

Op dinsdag 26 november om 20.00 uur wordt in ons kerkgebouw een vergadering gehouden voor alle leden van Woord en Daad. Het zou mooi zijn als alle leden aanwezig kunnen zijn.


Dorcas voedselactie

8 & 9 november is er weer een Dorcas voedselactie in de supermarkten van Vaassen. Graag zou ik een oproep willen doen voor vrijwilligers die een paar uurtjes van hun tijd willen investeren hiervoor. Het is een mooie manier om je geloof handen en voeten te geven. Het is geen zwaar werk en het bestaat uit 3 verschillende taken die gedaan zouden kunnen worden. Namelijk; bij de deur mensen attenderen op de actie, mensen assisteren in de winkel en voorbij de kassa om de voedsel pakketten samen te stellen. Je kan je bij mij opgeven, dan zorg ik ervoor dat je naam op het rooster komt te staan. Wil je meer weten over Dorcas, kijk dan op de website van dorcas: https://dorcas.nl/  Daar is ook gelegenheid om online te doneren.

Vriendelijke groeten
Anneke Filmer

anneke.filmer@gmail.com | 06-22818082


Stille Mars voor het Leven

De Stille mars voor het leven van zaterdag 16 november 2019 komt al weer snel dichterbij. Evenals vorig jaar wordt er weer busvervoer geregeld vanuit Apeldoorn. De Stille mars voor het Leven wordt dit jaar gelopen in Utrecht. We starten om 11.00 uur in de Jaarbeurs in Utrecht, waarna we onze gebruikelijke stille mars vanaf 13.15 uur beginnen te lopen.

Het programma:

11.00 uur Inloop

12.00 uur Start inhoudelijk programma met samenzang en sprekers

13.15 uur Start Stille Mars voor het Leven

15.30 uur (+/-) Afsluiting gehele programma

We bidden voor, en hopen op een goede opkomst: voor elk kind één persoon die meeloopt in de Mars voor het Leven. Dat moet toch kunnen? Een indrukwekkende tocht die in we in stilte willen lopen. Om een stem te zijn voor al die 30.000 kinderen die geen stem hebben. Kom je ook? Ben je dit jaar niet in gelegenheid om te gaan? Probeer dan een vervanger te krijgen… We zullen net als vorig jaar het busvervoer weer GRATIS aanbieden. Geef je vlug op via https://schreeuwomleven.nl/vervoer/

Met vriendelijke groet,

Namens de werkgroep Schreeuw om Leven Apeldoorn

Frans Jan Roos en Derk Jan Roelofs


Livestream

De diensten van Woord en Daad zijn live te volgen via www.woordendaad.net. Alleen het podium wordt in beeld gebracht. De stream wordt na de dienst offline gehaald. Als je de dienst later wilt terugkijken, stuur dan even een mailtje naar livestream@woordendaad.net om een beveiligde link te ontvangen. Ook oudere diensten zijn op te vragen.


Vacatures

Geluidsteam
Heb je affiniteit met muziek en een goed gehoor? Kom dan het geluidsteam versterken! We zijn dringend op zoek naar mensen die zich voor dit belangrijke werk tijdens de diensten willen inzetten.

Beamerteam
Ben je meer visueel ingesteld en zou je je steentje willen bijdragen tijdens de dienst? We zijn ook op zoek naar nieuwe mensen die de beamer willen bedienen.

Wil je meer weten over een van de vacatures? Mail dan naar secretariaat@woordendaad.net


Ideeënbus

We hebben het nodig als gemeente om elkaar aan te vullen en het lichaam compleet te laten zijn zoals God dat heeft bedoeld. Hebt u een mooi idee voor de gemeente? Of wilt u uw gaven en talenten inzetten binnen Woord en Daad, maar weet u niet hoe? Stuur dan een berichtje naar secretariaat@woordendaad.net


Zieken

We willen graag de volgende zieken onder uw aandacht brengen:

Chris Pelamonia
Revalidatiecentrum Roessingh, Roessinghsbleekweg 33, 7522 AH Enschede

Giovanni Taribuka

Eli Haumahu (revaliderend)
van Riebeeckstraat 77 8172 GT Vaassen

Jane Buning
Het Grotenhuis, woning 25, Binnenweg 2, 7391 GP Twello

Wordt een van de gemeenteleden gemist of is iemand ziek, wilt u dat dan doorgeven zodat niemand over het hoofd wordt gezien? Hebt u een adres nodig om een kaartje te sturen? Neem even contact op met het pastoraat via zorgenherstel@woordendaad.net


Giften

Woord en Daad is financieel afhankelijk van giften. We hebben elkaar nodig om onze gemeente te dragen. Als wij gehoorzaam zijn en doen wat we mogen doen, dan zal Gods zegen het zeker bevestigen.

Draagt u ook uw steentje bij? Dat kan door geld in de collectezak te stoppen tijdens de dienst, of uw gift over te maken naar het IBAN nummer bij de Rabobank: NL64RABO0364412577 t.n.v. Volle Evangelie Gemeente Woord en Daad in Vaassen.

Geeft u het liefst tijdens de collecte, maar hebt u geen contact geld op zak? Vraag dan Hein van Asselt naar collectebonnen. Of maak nog tijdens de collecte een bedrag over via uw telebankieren-app.

Woord en Daad heeft een ANBI status; giften aan de gemeente zijn daarom belasting aftrekbaar. Neem voor vragen over bijvoorbeeld legaten of periodieke giften contact op met het zakelijk bestuur: zakelijkbestuur@woordendaad.net

Spreuken 3: 9 en 10: Eer de Heer met al je rijkdom, met het beste van de oogst. Graan zal je voorraadschuren vullen, je kuipen lopen over van wijn.