4 januari 2016

Nieuws


Rouwkaart Eric van Leeuwen


Kerstdiner

Kom en geniet van het overheerlijke kerstdiner voor alleenstaanden
Zaterdag 15 december 2018 van 15:00 tot 17:00

Graag voor 12 december aanmelden via kerstdiner@woordendaad.net
contactpersoon: Tina Luhukay 06-52801374


Kerstochtenddienst


Ledenlijsten celgroepen

Zouden alle celgroepleiders de ingevulde ledenlijsten zo spoedig mogelijk willen inleveren bij van de oudsten of leden van het zakelijk bestuur? Alle celgroepen hebben een lijst gekregen waarop gemeenteleden hun gegevens kunnen invullen. Iedereen wordt vriendelijk verzocht zijn/haar gegevens (per gezin) in te vullen en middels een handtekening toestemming te geven voor het centraal opslaan van deze informatie binnen de ledenadministratie van Woord en Daad. Dit is nodig in verband met de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ben je geen deel van een celgroep maar wil je wel graag geregistreerd worden als lid van de gemeente? Stuur dan een mail naar secretariaat@woordendaad.net Alvast hartelijk dank!


Livestream

De diensten van Woord en Daad zijn live te volgen via www.woordendaad.net. Alleen het podium wordt in beeld gebracht. De stream wordt na de dienst offline gehaald. Als je de dienst later wilt terugkijken, stuur dan even een mailtje naar livestream@woordendaad.net om een beveiligde link te ontvangen. Ook oudere diensten zijn op te vragen.


Vacatures

Geluidsteam
Heb je affiniteit met muziek en een goed gehoor? Kom dan het geluidsteam versterken! We zijn dringend op zoek naar mensen die zich voor dit belangrijke werk tijdens de diensten willen inzetten.

Beamerteam
Ben je meer visueel ingesteld en zou je je steentje willen bijdragen tijdens de dienst? We zijn ook op zoek naar nieuwe mensen die de beamer willen bedienen.

Wil je meer weten over een van de vacatures? Mail dan naar secretariaat@woordendaad.net


Ideeënbus

We hebben het nodig als gemeente om elkaar aan te vullen en het lichaam compleet te laten zijn zoals God dat heeft bedoeld. Hebt u een mooi idee voor de gemeente? Of wilt u uw gaven en talenten inzetten binnen Woord en Daad, maar weet u niet hoe? Stuur dan een berichtje naar secretariaat@woordendaad.net


Zieken

We willen graag de volgende zieken onder uw aandacht brengen:

Eli Haumahu (revaliderend)

Giovanni Taribuka

Jane Buning
Het Grotenhuis, woning 25
Binnenweg 2
7391 GP Twello

Wordt een van de gemeenteleden gemist of is iemand ziek, wilt u dat dan doorgeven
zodat niemand over het hoofd wordt gezien? Hebt u een adres nodig om een kaartje te sturen? Neem even contact op met het pastoraat via pastoraat@woordendaad.net


Giften

Woord en Daad is financieel afhankelijk van giften. We hebben elkaar nodig om onze gemeente te dragen. Als wij gehoorzaam zijn en doen wat we mogen doen, dan zal Gods zegen het zeker bevestigen.

Draagt u ook uw steentje bij? Dat kan door geld in de collectezak te stoppen tijdens de dienst, of uw gift over te maken naar het IBAN nummer bij de Rabobank: NL64RABO0364412577 t.n.v. Volle Evangelie Gemeente Woord en Daad in Vaassen.

Geeft u het liefst tijdens de collecte, maar hebt u geen contact geld op zak? Vraag dan Hein van Asselt naar collectebonnen. Of maak nog tijdens de collecte een bedrag over via uw telebankieren-app.

Woord en Daad heeft een ANBI status; giften aan de gemeente zijn daarom belasting aftrekbaar. Neem voor vragen over bijvoorbeeld legaten of periodieke giften contact op met het zakelijk bestuur: zakelijkbestuur@woordendaad.net

Spreuken 3: 9 en 10: Eer de Heer met al je rijkdom, met het beste van de oogst. Graan zal je voorraadschuren vullen, je kuipen lopen over van wijn.