4 januari 2016

Missionair

Missionair staat voor het leggen en onderhouden van contacten met zendelingen en/of zendingsorganisaties.
Het stimuleren en coördineren van zendingsreizen door eigen gemeenteleden en verder het verspreiden van de blijde boodschap middels het organiseren van of deelnemen aan plaatselijke, regionale of landelijke evangelisatieacties.

Wij geloven dat God de gemeente, het lichaam van Jezus Christus, de opdracht heeft gegeven om het evangelie van het Koninkrijk te verkondigen. Zoals Jezus in het evangelie van Matheus 28 vers 19 zei: God heeft Mij alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Trek er op uit en maak alle volken tot mijn leerlingen en doop ze in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hun alles onderhouden wat Ik jullie heb opgedragen. En, luister goed: Ik ben altijd bij jullie, tot aan de voleinding der wereld.